burn cancer

Burn Cancer

Vi är stolta över att få vara återförsäljare för ljusen från Victorian, doftljuset Burn Cancer som stödjer kampen mot cancer genom att 10 % av försäljningspriset skänks till Ung Cancer.
Ung Cancer är en organistion som dagligen jobbar med att stötta unga vuxna som drabbas av cancer.
Burn Cancer ljusens första försäljningsdag är 1 Oktober.